Geschiedenis

De wijk Kerschoten is één van de dertig, door het Rijk geselecteerde naoorlogse gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. De gebieden tonen samen het tijdperk van de wederopbouw.

Al voor de oorlog was Apeldoorn een groene stad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeente dat groene karakter wilde behouden in de uitbreidingsplannen van na 1945. Groen is de naoorlogse woonwijk Kerschoten zeker geworden. Als één van de dertig gebieden van nationaal belang is Kerschoten een wijk om trots op te zijn. De woonwijk Kerschoten verrees vanaf 1958 aan de noordkant van de stad, aansluitend op de villawijk De Parken. Het ontwerp van de wijk is van de bekende architect David Zuiderhoek. Hij liet zich daarbij vooral inspireren door naoorlogse stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken tijdens een studiereis. In Kerschoten is die Scandinavische invloed goed terug te zien, bijvoorbeeld in de verkeersluwe woongebieden en de afwisseling van hoog- en laagbouw in het groen. Deze opzet voor de wijk was heel nieuw en sloot aan bij het principe van licht, lucht en ruimte uit de wederopbouwperiode.