Privacy

Privacyverklaring Woongroep van Senioren Kerschoten te Apeldoorn

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De Woongroep van Senioren Kerschoten te Apeldoorn, hierna genoemd: ‘De Woongroep’, verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw aanmelding bij onze woongroep. De woongroep verwerkt indien u als lid bent ingeschreven, ten behoeve van de administratie de navolgende gegevens op eigen computersystemen:

– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw adresgegevens
– Telefoonnummer(s)

Daarnaast verwerken wij ten behoeve van onze nieuwsbrief-activiteiten uw e-mailadres, mits als lid ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

WAAROM HEEFT DE WOONGROEP DEZE GEGEVENS NODIG
Deze zijn nodig om de administratie van de woongroep bij te kunnen houden en u correct te kunnen voorzien van informatie.

HOE LANG BEWAART DE WOONGROEP GEGEVENS
De woongroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens werden verzameld. Bij uitschrijven als woongroepslid worden uw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk na één jaar verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
De woongroep verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

INFORMATIE UIT WEBSITEBEZOEK
Op de website van de woongroep worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden in de vorm van z.g. “first party” cookies, t.b.v. het verzamelen van non-persoonlijke statistische gegevens, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De woongroep maakt in principe geen gebruik van Google Analytics.

De woongroep heeft Google geen toestemming gegeven om via de woongroep verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor zover ze nog in ons bezit zijn in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar woongroepkerschoten@gmail.com.  De woongroep zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De woongroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de woongroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de woongroep op via woongroepkerschoten@gmail.com.